Društvena i socijalna odgovornost

Kao društveno odgovorna kompanija, svojim etičkim poslovanjem i poštovanjem zakonskih regulativa Capital Estate nastoji da doprinese napretku šire društvene zajednice kojoj pripada. Iako su motivi kompanije prije svega zasnovani na profitu, mi razumijemo da razvoj naše kompanije ne može biti u raskoraku sa interesima šire i uže društvene zajednice. Zbog toga je naš osnovni cilj stvaranje proizvoda koji će doprinijeti boljem imidžu i razvoju Budvanske i Ulcinjske rivijere, ali i cijele Crne Gore.

Vodjenje socijalne politike je bitan segment upravljanja kompanijom koja je utemeljena na principima partnerstva, što podrazumijeva djelovanje i u korist društva u kome se posluje. Fundament politike društvene odgovornosti Capital Estate je poštovanje zakonskih propisa i etičkih standarda. Kad god je kompanija bila u mogućosti da to čini sponzorstvima je pomogla sportska društva, dešavanja koja doprinise imidžu Budve i Crne gore, ali i donacijama ugrožene u prirodnim nepogodama.

projekat: BEČIĆI

Lokacija placa je u Bečićima, u neposrednoj blizini Budve. Selo Bečići je miran dio Budvanske rivijere,...

Više o projektu

projekat: CRVENA GLAVICA

Crvena Glavica predstavlja jednu od najekskluzivnijih lokacija u Crnogorskom  primorju. Smješten m...

Više o projektu

projekat: VELIKA PLAŽA

Plac na Velikoj plaži se nalazi na Ulcinjskoj rivijeri. Centralni dio rivijere je grad Ulcinj, koja je ...

Više o projektu

projekat: KULJAČE

Plac u Kuljačama se nalazi na samo 7,5 km od centra Budve i na 2 km uzbrdno od glavnog magistralnog put...

Više o projektu