Ekološki principi

Cilj poslovanja i realizacije projekata Capital Estate-a bazira se i na očuvanju prirodnih i kulturnih resursa. Smatramo da se budućnost svih nas zasniva na ispunjavanju osnovnih principa održivog razvoja, a posebno ekologije. Zalažemo se za solidarnost sa prirodnim potencijalom, za očuvanje i poboljšanje postojećeg prirodnog bogatstva. Ekološka istraživanja u Crnoj Gori su ukazala na specijalna ekogeografska područja velikih pejzažnih i biodiverzitetskih vrijednosti, pa je za nas od prevashodnog značaja da se ovi postojeći specifični subjekati sačuvaju, i ako je to u našoj moći, oplemene. Imajući u vidu strukturu postojećih prirodnih dobara na našim lokcijama, svojim poslovanjem želimo da stvaramo nove i predivne ambijente za buduća održiva i nezaboravna mjesta za posjetioce.

Svaka od 4 lokacije u našem vlasništvu posjeduju specifičnosti biljnog i životinjskog svijeta. Tako na Velikoj plaži imamo prirodno slatkovodno jezero sa bujnom borovom šumom, u Bečićima stogodišnja stabla masline, u Kuljačama bujnu šumu, a na Crvenoj Glavici potok i netaknutu prirodnu kamenu plažu.   

projekat: BEČIĆI

Lokacija placa je u Bečićima, u neposrednoj blizini Budve. Selo Bečići je miran dio Budvanske rivijere,...

Više o projektu

projekat: CRVENA GLAVICA

Crvena Glavica predstavlja jednu od najekskluzivnijih lokacija u Crnogorskom  primorju. Smješten m...

Više o projektu

projekat: VELIKA PLAŽA

Plac na Velikoj plaži se nalazi na Ulcinjskoj rivijeri. Centralni dio rivijere je grad Ulcinj, koja je ...

Više o projektu

projekat: KULJAČE

Plac u Kuljačama se nalazi na samo 7,5 km od centra Budve i na 2 km uzbrdno od glavnog magistralnog put...

Više o projektu